Wednesday, December 1, 2010

Koleksi Ratib (Zikir), Hizb & Maulid MP3

Download Ratib Qadriyah disini...
http://www.mediafire.com/?sn54b6k98gv441r

Friday, August 27, 2010

Rezeki Makrifat Dan Hakikat

Kata Sheikh Ibni Arabi :

Bermula tiap-tiap orang yang percaya ia daripada dalil maka tiada dapat dipegang pada
Imannya kerana bahawasanya ia Nazhori, maka iaitu mendatangkan bagi kecederaan;
bersalahan Iman yang Dhoruri iaitu yang didapati dalam hati dan tiada boleh
ditolakkan; dan demikian lagi tiap-tiap ilmu yang hasil daripada fikir dan nazhor maka
ia Madkhul tiada sejahtera ia daripada masuk syubahat atasnya.

Keterangan Suluk

Ibni Arabi telah membahagikan keadaan Iman itu kepada dua bahagian iaitu;
1. Iman Nazhori (berdasarkan dalil akal dan penglihatan zhohir)
2. Imam Dhoruri (yang dicampakkan dalam hati secara langsung dari Allah)

Adapun perbezaan antara dua jenis Iman adalah tersangat jauh bezanya kerana Iman
yang Nazhori itu adalah semata-mata dengan pengajian Ilmu Akal di mana untuk
membuktikan Wajudnya Allah ini, Alam ini digunakan sebagai dalilnya. Ada Alam ini
menunjukkan adanya Allah yang menjadikannya.

Manakala Imam Dhoruri pula adalah keyakinan kepada Wujudnya Allah tanpa
sedikitpun Nazhor (tilik atau fikir) bahkan semata-mata keimanan yang dianugerahkan
dalam hati secara langsung dari Allah tanpa sebarang usaha pengajian yang memerlukan
bukti dan dalil. Malah Allahlah yang menjadi dalil pada wujudnya Alam ini.
Dengan demikian segala bentuk Ilmu Pengetahuan yang bersumberkan akal dan logik
semata-mata tidak dapat lari dari Madkhul (ada penyakit/kecacatan) yang
memungkinkan berlakunya kesalahan, kekeliruan, salah kefahaman atau berdasarkan
atas gerakan nafsu syahwat yang halus lagi tersembunyi. Ilmu akal ini mungkin benar
dan betulnya tetapi kesilapan boleh berlaku di mana-mana sahaja.

Seperti contohnya orang yang mengatakan Ada Alam ini menunjukkan adanya Allah.
Jika ditanya "Jika tidak ada Alam ini maka adakah Allah juga tidak ada??". Inilah antara
kerapuhan dan kecacatan atau penyakit yang ada pada Ilmu Yang Hasil dari fikir sematamata.

Berkata Sheikh Ibni Atho'illah As-Kandari
Hendaklah dibelanjakan oleh orang yang mempunyai keluasan daripada keluasannya
dan mereka itulah orang yang Washil dan barangsiapa dipicikkan atasnya rezekinya
maka hendaklah dibelanjakan daripada barang yang dianugerahkan Allah akan dia dan
mereka itulah orang yang berjalan kepadaNya.

Pengertianya Oleh Pengarang (Tok Pulau Manis).

Segala orang yang Wasil itu telah diluaskan(Dikayakan) atas mereka itu rezeki hatinya
(dengan) Maariful Lidunniyah dan faham hakikat daripada Allah dengan Isyarat dalam
Muqhotobah(berbicara) dan Munajat hingga mengambil dalil mereka itu dengan dia
atasnya(Allah). Maka mereka itulah orang yang ahli keluasan. Maka keluar mereka itu
daripada penjara melihat lainnya kepada padang tauhidNya. Maka luaslah Nazhor
mereka itu, maka dibelanjakannya atas sekadar barang yang kepada mereka itu
keluasannnya(Ilmu Makrifat).

Dan segala orang yang Salik itu telah dipicikkan (disempitkan) mereka itu dalam rezeki
Ulum(Ilmu Makrifat) dan faham (hakikat). Maka terpenjara mereka itu dalam picik
Khayaalat Al-Rusum(bekas-bekas Masyiwallah/masalah keduniaan). Maka
dibelanjakan mereka itu daripada barang yang didatangkan Allah akan mereka itu
daripada rezeki yang picik hingga berkehendak kepada Istidlal(dalil) atas yang tiada
berkehendak ia kepada dalil (yakni Allah).

Keterangan Suluk

Perbicaraan Kalam hikmah di atas adalah berkisar kepada perbezaan anugerah rezeki
daripada Ilmu Makrifat dan Faham Hakikat kepada dua golongan manusia iaitu;
1. Orang yang Washil ila LLah iaitu orang telah sampai hatinya kepada Allah
2. Orang orang Salik iaitu mereka yang sedang dalam perjalanan hatinya menuju
kepada Allah.

Adapun orang-orang yang Washil yang terdiri dari golongan ArifbiLLah telah diluaskan
pandangan makrifat mereka dengan Ilmu Yang Terus dari Allah yang memenuhkan hati
mereka itu dengan penerangan makrifat dan hakikat pada segala sesuatu sama ada yang
dipandang, yang dilihat, yang didengar, yang disentuh atau yang dirasai.

Dalam setiap hal atau keadaan, Jiwa mereka sentiasa terbuka dan dihadapkan dengan
isyarat-isyarat Ketuhanan melalui Muqhotobah (berbicara Sir dengan Allah) dan Munajat.
Dengan cetusan Ilmu Laduni yang hasil dari isyarat-isyarat ini, mereka menjadikannya
sebagai dalil ke atas Keesaan dan Kamalatnya Allah. Mereka mengenali Allah dengan
Allah di mana Allahlah yang meliputi segala sesuatu. Dengan itu mereka ini digelar
sebagai orang yang ahli keluasan (makrifat dan hakikat).

Dengan rezeki (Ilmu Makrifat) dan faham (hakikat) inilah mereka ini dibebaskan
daripada kurungan(penjara) pandangan basyariah kepada padang Tauhid Uluhiyah dan
Rububiyah di mana pandangannya hanya Allahlah yang semata-mata wujud dan
memerintah segala sesuatu di Alam ini tanpa sedikitpun campurtangan dirinya atau
makhluk.
Merekalah Ahli Tauhid yang bebas dari sebarang syirik sama ada Syirik Jali atau Syirik
Khofi. Mereka tenggelam dalam lautan musyahadah dan mukashafah dengan Allah.
Maka luaslah Nazhor mereka itu, maka dibelanjakannya atas sekadar barang yang

kepada mereka itu keluasannnya (Ilmu Makrifat) bermaksud telah memenuhi hati mereka
dengan Ilmu Makrifat yang menjadikan mereka itu Ahli-ahli hikmah yang akan
menggunakan pengetahuannya sama ada untuk kebaikan dirinya atau untuk disebarkan
kepada orang lain mengikut kadar makrifat yang dianugerahkan dari Allah sebagai usaha
untuk memaknakan Tauhid.

Benarlah kata-kata setengah sufiah
"Sufi itu mulanya satu titik air dan menjadi lautan. Fananya diri itu meluaskan
keupayaannya. Keupayaan setitik air menjadi keupayaan lautan."

Adapun golongan kedua iaitu orang-orang Salik hanya mendapat rezeki yang sedikit
sahaja mengenai Ulum(Ilmu Makrifat) dan faham (hakikat).Dengan sebab itu masih lagi
dipenjara dan dibayangi dengan kesempitan khayalan pemikiran mereka dengan
Masyiwallah (sesuatu selain daripada Allah) yang terdiri daripada masalah-masalah
keduniaan, keperluan basyariah dan runtunan nafsu syahwat.

Dengan ini mereka hanya mempunyai sedikit sahaja petunjuk dan cahaya makrifat dan
hanya mampu menggunakan pengetahuan yang sedikit ini sehinggakan terpaksa
memadai dengan menjadikan Alam ini sebagai dalil akan wujudnya dan berkuasanya
Allah sedangkan jika mereka faham dan meluas pengetahuan mereka mengenai Ilmu
Makrifat, mereka tidak akan menggunakan sesuatu yang tidak wujud ini (Alam) sebagai
dalil untuk membuktikan sesuatu yang benar-benar Wujud(Allah). Bagaimana bisa
dikenal (dalam erti kata yang sebenarnya) sesuatu yang ada(Allah) dengan bersandarkan
kepada sesuatu yang tidak ada????.

Inilah maksud "Maka dibelanjakan mereka itu daripada barang yang didatangkan Allah
akan mereka itu daripada rezeki yang picik hingga berkehendak kepada Istidlal (dalil)
atas yang tiada berkehendak ia kepada dalil(yakni Allah)”.

Berkata Pengarang Kitab Hikam
Dan tiadalah diberati Allah akan manusia itu melainkan barang yang telah didatangkan
akan dia daripada Ilmu atau Amal atau Rezeki lagi dijadikan Allah kemudian daripada
sukar itu mudah bagi yang berdiri pada hak waktunya dan bagi yang tasdiq janjinya.

Keterangan Suluk
Walaupun jauhnya beza ilmu atau pandangan antara orang-orang Washil dengan orang
Salik, namun Allah tidaklah memberati orang-orang Awam atau Salik dengan sesuatu
yang mereka tidak mampu untuk melakukannya sebagaimana yang dilakukan oleh
orang-orang yang Wasil.

Ini adalah hal yang berkaitan dengan anugerah atau kurnia. Maka dalam apa jua
kedudukan kita apa yang perlu bagi seorang hamba ialah menuntut ilmu pengetahuan
yang benar serta beramal dengannya. Jika ada rezeki kurnia daripada Allah, maka
sesuatu yang sukar itu akan menjadi mudah atau sesuatu yang sempit akan menjadi luas.
Itupun hanyalah disediakan untuk mereka yang berdiri dengan melaksanakan hak
waktunya sama ada semasa sempit atau luas dan pada mereka yang benar-benar teguh
perjanjianya untuk menjadi hamba Allah yang takbud kepadaNya.

SEMOGA ALLAH MEMBERI TAUFIK DAN HIDAYAHNYA
Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah
YangMaha Mengetahui dan Maha Besar

Kelebihan Zahid


Dan tiadalah jalan kepada mengenal dia (orangArif)
melainkan dengan zhohir asar (nyata bekas/kesan)
makrifat atasnya dan iaitu ZAHID dalam dunia.
Maka dengandemikian itu,
kata Maalif
( Sheikh Ibni Atho'illah As-Kandari)

Tiada sedikit amal yang zohir daripada hati orang yang zahid dan tiada
banyak amal yang zohir daripada hati orang yang gemar akan dunia.

Keterangan Oleh Tok Pulau Manis
Tiadalah sedikit amal yang zohir daripada hati orang yang zahid dalam dunia kerana
amalnya itu diterima kerana selamatnya daripada segala Afat (penyakit yang
membinasakan dia) .

Keterangan Suluk
Zahid mengikut guru Suluk ialah benci kepada tiap-tiap perkara yang lalai daripada
Allah sebaliknya mahabbah (kasih/cinta) kepada Allah semata-mata. Adapun
alamatnya ialah bersamaan di sisinya antara emas dan tanah dan serupa sahaja antara
kaya dan miskin. Seorang yang zahid ialah seorang yang dingin dan sunyi hatinya
daripada cenderung kepada sesuatu selain daripada Allah. Adapun makna dingin hati
seperti yang diutarakan oleh Imam Ghazali ialah menghapuskann fikiran seseorang
terhadap dunia dan memandangnya kotor, dan sangat mengingkarinya. Dan tidak
tertinggal dalam hatinya untuk mengusahakan dan menginginkannya.
Mengikut maksud kalam hikmah di atas, amalan yang terbit atau lahir dari hati
seorang yang zahid ini, akan diberikan balasan pahala yang tiada kehinggaanya di sisi
Allah kerana telah selamat daripada semua jenis penyakit dan perosak amalan. Dalam

erti kata yang lainnya amalan orang yang zahid ini menjejaki hakikat ikhlas yang di
mana tiada dicampuri oleh sesuatu kecenderungan dan keinginan selain daripada
untuk sampai kepada Allah.
(Keterangan selanjutkan akan dibahaskan dalam perbincangan seterusnya.)
Berkata Pengarang Kitab Hikam
Dan maksud (tempat tilik) Allah Taala daripada segala hambanya itu ialah kepada hati
hambanya seperti yang telah tersebut dalam hadis bahawasanya Allah Taala "Tiada
menilik ia kepada segala rupa kamu dan hanyasanya menilik ia(Allah) kepada segala hati kamu"
dan apabila telah sunyi hati itu daripada kasih kepada dunia maka diamalkan
lawannya iaitu (mahabbah) yang bermaksud kasih dan cinta kepada Allah yang
merupakan maqam tertinggi yang dianugerahkan bagi orang-orang Yang WashililaLah.
Ini adalah kerana hati itu tiada sunyi ia daripada sesuatu dan lawannya (sama ada
zahid atau sesuatu selain Allah). Dan kerana inilah firman Allah Taala bagi Nabi Daud
Alaihissalam.
"Hai Daud jikalau ada engkau kasih akan daku maka keluarkan oleh mu akan kasih
dunia daripada hatimu kerana kasih kepada Aku(Allah) dan kasih kepada dunia itu
tiada boleh berhimpun keduanya dalam satu hati selama-lamanya".
Dan adalah amal yang sholeh selepas daripada Tauhid itu ialah zahid dan dengan dia
(Zahid) terlebih besar kepada Allah Taala walaupun sedikit amal sekalipun kerana
syaitan itu tiada boleh mengerasi baginya. Ini adalah kerana orang yang zahid itu
dengan sendirnya menjauhkan syaitan daripada kekerasan (tipu daya syaitan) ke
atasnya.

Maka jadilah ia (tipu daya syaitan) yang memberi cedera dalam ikhlas dan khidmat
(kehambaannya).
Dan lagi adalah orang yang zahid itu akan meninggalkan segala bahagian dunia
daripada kebesaran dan harta dan martabat dan puji dan kesempurnaan. Maka jadilah
ia hampir kepada berbahagia sejahtera (selamat/terhindar) daripada Ifah (penyakitpenyakit
hati). Maka amalnya itu (dikira/nilai) amat banyak dan jikalau sedikit
sekalipun dan pahalanya kepada Allah itu amat besar.

Dan segala orang Roghib (gemar) pada dunia itu maka segala amalnya itu memberi
cedera dalam ikhlas mereka itu dengan sebab gemar mereka itu pada dunia. Maka
tiada diterima amal daripada mereka itu. Maka jadilah sedikit walaupun banyak
daripada amal mereka itu kerana diperoleh kurang dalamnya.

Keterangan Suluk
Sifat utama orang yang zahid ialah semata-mata ikhlas dan taqarrub kepada Allah
Taala. Tidak ada tujuan ibadatnya kerana mengharapkan sesuatu keuntungan yang
bangsa keduniaan atau keakhiratan seperti pangkat, kedudukan, kesenangan, harta
waima pahala, maqam disisi Allah atau karamah (perkara-perkara yang mencarik adat
seperti berjalan atas air atau melipatkan bumi dsb).

Sesungguhnya berhajatnya hati atau tuju hati kepada perkara-perkara ini adalah
penyakit-penyakit hati yang akan merosakkan kemurnian Ubudiyah dan seterusnya
menggugurkan pahala amalan. Jika hati telah bersih dari kecenderungan kepada
sesuatu selain Allah, maka terselamatlah ia dari godaan dan tipudaya syaitan.
Ini adalah kerana jarum atau senjata utama syaitan dalam menyesatkan perjalanan hati
seorang Salik itu ialah apabila ada "sesuatu kehendak lain" dalam amalan atau ibadat
mereka.

Sebagai contohnya kita lihat perihal seorang yang mengajar ilmu agama yang
mengharapkan sanjungan masyarakat atau sesuatu habuan yang berbentuk wang
ringgit sebagai balasan penat lelahnya akan mudah mendapat serangan tipudaya iblis.
Syaitan akan menyemaikan sifat-sifat sombong dan bongkak kepada ulama tersebut di
samping sifat-sifat riya dalam usaha untuk terhasilnya maksud mendapat sanjungan
masyarakat.

Cara tipuan dan penyakit ini sememangnya tersangat halus dan sukar dikesan. Ulama
tersebut akan mengucapkan sesuatu kalimah pengajaran yang boleh menarik
perhatian orang lain, mengkritik dengan bijak tetapi mengandungi keangkuhan pada
pandangan-pandangan ulama lain dan memperelokkan dan menghiasi zhohir mereka
dengan sifat yang lemah-lembut, warak, hebat dsb.

Demikian juga jika diberi ganjaran upah atau elaun yang sedikit, ulama-ulama ini
akan tersinggung malahan cuba membanding-bandingkan pendapat orang lain yang
lebih lumayan ganjarannya. Mereka akan mengajar ugama pada tempat-tempat di
mana mereka akan mendapat bayaran yang lebih dan dengan mmeninggalkan tempattempat
yang kurang habuannya atau kurang sambutan orang yang datang.

Sifat-sifat yang roghib atau gemarkan dunia ini seterusnya akan membenihkan sifatsifat
syataniah yang lain yang akan merosakkan amalan mereka. Alangkah rugi dan
jahatnya mereka ini kerana telah menjadikan/menjual akhirat mereka untuk mencari
dunia. Sepatutnya usaha agama ini, dilaksanakan dengan penuh keikhlasan tanpa
sebarang upah atau maksud lain, sebab kerja-kerja agama adalah kerja-kerja sabilillah
untuk Allah semata-mata sebagaimana ulama-ulama terdahulu.

Ini adalah satu contoh berkaitan dengan betapa tidak selamatnya dan betapa mudah
berpenyakitnya hati yang gemar kepada dunia. Walaupun banyak yang dilakukan

diusahakan namun ganjarannya adalah sedikit cuma jika dibandingkan dengan
balasan Allah kepada mereka yang zahid dengan amalan mereka.
Dengan sebab itulah amalan orang yang zahid itu akan dikira berharga dan bernilai
tinggi walaupun sedikit sahaja. Berlawanan dengan mereka yang ada tujuan
keduniaan (selain dari Allah), amal mereka tidak ada nilai dan harga walaupun
banyak dikerjakan.
Dari kerana inilah guru suluk telah memberi satu pesanan dan ingatan yang besar
terutamanya pada murid-murid yang ingin menuntut ilmu. Carilah guru-guru atau
ulama yang mengajar secara ikhlas, yang hanya mengajar kerana Allah dan dengan
Allah kerana belajar dengan mereka ini akan membuahkan keberkatan di mana kita
akan dapat memahami rahsia-rahsia ilmu tersebut di samping dapat mengamalkannya
dengan mudah. Berlainan jika menuntut ilmu dengan guru yang mengharapkan
dunia, kita sendiri akan rosak (terutamanya keruhanian kita) kerana menerima
sesuatu daripada orang yang telah rosak dan berpenyakit; jauh sekali untuk dapat
mengamalkannya.

Berkata Pengarang Kitab Hikam
Dan sesungguhnya telah disifatkan Allah Taala bagi segala orang yang mukmin itu
dengan banyak amal kerana mengandung akan dia daripada wujud ikhlas dan
ketiadaan Riya Un Nas (buat kerana manusia) dan segala orang yang munafik itu
dengan sedikit kerana yang mengandung atasnya daripada tiada ikhlas dan wujud
Riya unNas.

Keterangan Suluk
Tersingkaplah sedikit rahsia bagaimana orang-orang mukmin mendapat ganjaran
pahala yang berlipat kali ganda walaupun dengan amalannya yang sedikit.

Seumpama sebiji sahaja pahalanya tetapi nilainya adalah berlian. Apa guna setimbun
amal tetapi ianya adalah timbunan batu-batu biasa sebagaimana yang dilakukan oleh
orang-orang ada Riya kepada manusia dan kepentingan-kepentingan lain.
Berkata Pengarang Kitab Hikam
Dan telah diceritakan oleh Sayyidi Syeih Abdullah Ibni Mas'ud RA. bahawasanya:
"Dua rakaat daripada orang yang zahid yang alim itu terlebih baik daripada ibadat
orang yang abid yang mujtahid (bersungguh-sungguh dengan ibadatnya sehingga ke
akhir zaman".

Dan kata Abu Muhammad Sahal RA. bahawasanya dikurniai orang yang zahid itu
pahala segala orang yang (didapati oleh) alim dan segala orang yang abid kemudian
dibahagikan atas segala mukmin pahala segala amalnya dan tiada dilihat dalam hari
kiamat yang terlebih afdal daripada orang yang zahid yang alim lagi warak.
Dan kata Sheikh Abdullah Al-Kursi; telah mengadukan setengah manusia bagi
seorang laki-laki daripada orang yang sholeh bahawasanya selalu berbuat ia akan
amal kebajikan dan tiada dapat manis dalam hati. Maka katanya (Sheikh Abdullah Al-
Kursi) Ini adalah kerana bahawasanya kepadamu ada anak iblis dalam hatimu iaitu
dunia. Dan tidak dapat tidak bapanya (iblis) itu akan mengunjungi anaknya dalam
rumahnya iaitu hatimu, dan tiada memberi bekas masuknya melainkan binasa.

Keterangan Suluk
Bila berpaling atau cenderung hati kepada dunia maka seseorang itu telah lalai dari
mengingati kepada Allah. Di saat bila wajah dunia ini (dalam erti kata apa sahaja
selain daripada Allah) tertangkap dalam hati maka iblis yang sentiasa menanti-nanti
peluang akan berjaya memasuki hati seterusnya menggoda dengan berbagai-bagai
muslihat yang licik (nampak baik tetapi jahat). Apabila iblis menguasai, maka
kesannya ialah memberi kebinasaan pada hati itu dengan menyuntik berbagai-bagai

penyakit hati yang sentiasa berjangkit daripada suatu keinginan kepada keinginan
yang menjauhkan hamba dari Allah.

Berkata Pengarang Kitab Hikam
Dan cerita daripada setengah sahabat RA. katanya telah kami ikut akan sekelian amal
(yang dibuat oleh Rasul) maka tiada dilihat dalam dunia dan dalam akhirat yang
terlebih baik daripada zahid dalam dunia.
Dan kata Sayyidi Abu Sulaiman Ad-Daroni RA. telah bertanya aku kepada Sayyidi
Syekh Ma'aruf Al-Kharki daripada segala taat bagi Allah Taala dengan apa suatu yang
dikira-kirakan mereka itu atas taatnya. Maka katanya dengan mengeluarkan dunia
daripada hati mereka itu dan jikalau ada sesuatu daripada dunia dalam hati mereka
itu maka tiadalah sah sujud bagi mereka itu.

Adalah demikian itu (buang dunia dalam hati) tiada dikata dengan mengeluarkan
dunia daripada tangan mereka (harta yang mereka ada) itu kerana bahawasanya telah
ada dunia (harta dan kebesaran) itu dalam tangan setengah orang yang telah suci
hatinya seperti Nabi Daud dan Zulkarnain dan setengah sahabat dan yang tabie.
Dan tiada berpaling (suka/cenderung) mereka itu (yang suci hati) daripada dunia;
maka iaitu (zhohirnya nampak ada) dalam tangannya jua tiada dalam hati mereka itu
dan alamatnya demikian itu bahawa tiada suka dengan wujudnya (dunia) dan tiada
duka kerana ketiadaannya.

Keterangan Suluk.
Di sinilah diterangkan kekeliruan dan kejahilan manusia tentang hakikat zahid ini.
Mereka menganggap bahawa untuk zuhud itu mereka perlu membuang semua harta
benda dan kedudukan yang mereka ada. Fahaman ini adalah salah dan sesat kerana
tempat yang perlu dizahidkan ialah di hati. Kurnia Allah harta atau kedudukan yang

tinggi tidak perlu dibuang; cuma membuangnya dari kehendak dan cinta hati
kepadanya.

Dalam hal ini Imam Ghazali melalui kitabnnya Minhajul Abdidin menegaskan:
"Banyak orang yang meninggalkan dunia pada lahirnya, padahal dalam hatinya
sangat berkeinginan dan cinta pada dunia, malah hatinya tenggelam dalam
pergelutan dan penderitaan yang sangat payah. Sedangkan soal zuhud terletak
seluruhnya pada meniadakan keinginan dalam hati (tidak tergila-gila dan mabuk
dengan dunia)".

Berkata Pengarang Kitab Hikam
Maka sesungguhnya zahid itu terlebih meliputi (umum) daripada wara' kerana
bahawasanya wara' lagi (masih ada) tinggal (kehendak hati) setengahnya (kepada
dunia) dan zahid itu putuslah sekeliannnya iaitu :
Zahid kepada orang yang Ahli Tahqiq kerana orang yang Ahli Tahqiq telah berpaling
ia kepada (kecintaan kepada)Haq Taala.
Zahid kepada Ahli Thoriq ialah berpaling daripada yang digemari daripada suatu
(keinginan duniawi) kepada barang (amal/ibadat) yang terlebih baik
(kholis)daripadanya.

Zahid kepada orang yang Ahli Syarak ialah wajib zahid dalam segala yang haram dan
sunat zahid dalam segala yang mubah (harus).

Keterangan Suluk
Teramat jauh bezanya orang yang mahir berkata-kata tentang zahid dengan orang
yang zuhud adalah sifat hatinya. Dan tidaklah bersifat zuhud hati itu melainkan
setelah mengenal (Arif) hati itu pada/tentang bahayanya dunia.

Semoga Allah memberi taufik dan hidayahnya
Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah
yang Maha Mengetahui dan Maha Besar

Baik Zhohir Kerana Baik Batin

Berkata Sheikh Ibni Atho'illah As-Kandari

Barang yang ditaruh dalam batin segala rahsia daripada makrifat dan yakin dan lain daripada demikian itu nescaya nyata ia pada pemandangan segala yang zhohir dengan amal

Pengertianya.

Maka zhohir itu cermin batin dan barang(sesuatu WARID) yang ditaruh di dalam batin daripada makrifat Allah Taala nyata ia dalam pemandangan segala yang zhohir dengan kasih(Mahabbah) kepada Allah Taala. Dan barang yang ditaruh dalam batin daripada Jahil pada Allah nescaya nyata ia dalam pemandangan segala zhohir dengan bersandar kepada lain daripada Allah Taala.

Keterangan Suluk.

Kelakuan atau fiil seseorang itu membayangkan atau menunjukkan keperibadian atau hal jiwanya. Jika jiwanya dipenuhi dengan suluhan makrifat seperti ikhlas, tawaduk, kenal Tuhannya dan lain-lain dari sifat keruhanian; maka jiwa atau batin itu akan berhiasan dengan hal atau peribadi seorang yang manusia yang baik tingkah laku amal ibadatnya yang menunjukkan kasih pada hukum Allah itu melebihi kasih yang lain.

Sebaliknya jika batin atau jiwa itu dengan JAHIL pada Allah maka jelaslah pada watak dan peribadi seseorang itu dengan semata-mata bergantung dan mengabdikan diri kepada nafsunya atau rakus pada keinginan dunia semata-mata, hatta dalam ibadatnya masih menuntut dunia seperti kemegahan, pangkat, wang ringgit dan sebagainya.

Kata Pengarang Kitab Hikam

Dan segala zhohir pekerjaan(seperti syukur, lemah lembut dsb) itu menunjukkan ia atas yang tersembunyi dalam hati dan keruh-keruh itu menunjukkan ia yang di dalam hati yang tersembunyi.

Maka pada wajahnya(air muka seseorang) akan nyata terpancar bekas hati itu.(sama ada baik atau jahat). Maka barang yang ditaruhkan dalam Allah Taala akan dia dalam hati dan Asror daripada Makrifat dan Anwar dengan Amal yang Sholeh dan kalam yang Malih(manis) tidak dapat tidak bahawa zhohir bekas demikian itu atas segala anggota yang zhohir denngan kata yang baik dan amal yang baik.

Keterangan Suluk

Perlu dijelaskan di sini bahawa sesuatu yang ditaruhkan atau dicampakkan ke dalam hati itu adalah dinamakan sebagai Warid Ilahiyah. Warid ini adalah hasil dari Wirid(amalan/ibadat dari Ilmu yang benar). Bila Warid Ilahiyah ini melimpahi qalbu ini, maka dapatlah disaksikan dengan penyaksian mata hati atau ruh akan makna-makna di Alam Malakut yang menjelaskan/memaparkan setiap hikmah/rahsia (ibadat Syariat) apa yang tercetus di Alam Syahadah(Dunia Yang Nyata ini). Maka Warid ini menghasilkan AINUL YAKIN di mana dengan Warid inilah seseorang dapat melihat dengan YAKIN akan rahsia ibadatnya yang sebelum itu diyakini dengan Ilmu Yakin.

Mereka ini mendapat didikan oleh Allah dengan Nur Hidayah, Nur Taufik dan Nur Ihsan dengan hati yang Tahqiq dengan Makrifatullah. Lihat perbincangan lanjut mengenai hal ini pada tajuk Makrifatullah.

Kalam yang Malih ialah pengucapan atau kata-kata yang manis dan sedap didengar. Kata-kata ini adalah kata-kata yang berhikmah terbit dari hati yang menerima Ilham atau Ilmu Laduni dari Allah. Pengucapan ilham ini akan menyentuh jiwa-jiwa yang mendengarnya seakan jiwa diulit dan dibelai dengan halus dan lembut. Ikutilah keterangan lanjut ilham ini pada tajuk Ilmu Laduni.

Kata Pengarang Kitab Hikam.

Dan zhohir itu tanda batin. Jikalau khusyuk hati nescaya khusyuk anggotanya. Dan hati itu suatu bekas apabila penuh ia daripada yang Haq, maka limpahlah dengan bertambahnya Anwar-AnwarNya atas segala anggotanya atau daripada yang batil maka limpahlah dengan bertambah-tambah kelamnya atasnya.

Keterangan Suluk.

Jelas sudah dari keterangan-keterangan di atas bahawa perihal zhohir itu menunjukkan apa yang ada di dalam hati sama ada makrifat atau jahil. Hati itu diumpamakan sebagai satu bekas atau wadah yang bersedia untuk menerima sesuatu.

Jika bekas itu(hati) penuh berisi dengan sesuatu daripada Yang Haq seperti Warid Ilahiyah yang terdiri daripada Nur Makrifat, Nut Tauhid atau Nur Ihsan atau lain-lainnya; maka dengan bertambahnya Warid ini akan melimpahlah keluar hingga ke seluruh anggota seseorang itu dengan suatu sifat atau hal yang mencerminkan limpahan hatinya. Ibadatnya baik dan ikhlas, bersifat dengan peribadi yang mulia dan terpuji, disenangi oleh sesiapa sahaja yang mendekatinya.

Sebaliknya jikalau bekas hati itu penuh berisi dengan perkara-perkara yang batil seperti nafsu syahwat atau syirik atau keduniaan; maka lahirlah sifat atau peribadi seseorang itu dengan kelakuannya yang jahat adabnya dan jahil tindakannya dengan banyak melakukan dosa dan maksiat serta rakus dengan dunia ini.

Kata Pengarang Kitab Hikam.

Maka barangsiapa berdiri ia bagi Allah(bergantung dengan Allah) dalam segala pekerjaannya, maka sanya telah beroleh untung ia dan barangsiapa berdiri ia dengan(mengikut) nafsu dalam segala pekerjaannya, maka sanya beroleh rugi ia.

Dan hasilnya bahawa baik adab yang zhohir itu menjadi tanda barang yang tersembunyi dalam batin(hati).

Telah diceritakan orang bahawasanya telah berdapat(berjumpa dan berbincang) Sheikh Junaid dengan sahabat Abi Hafsin dalam kesudahan adab baginya. Maka kata Sheikh Junaid telah beradab sahabatmu(Abu Hafsin) dengan adab segala raja-raja(Aulia Allah). Maka katanya (sahabat Abu Hafsin); "Tidak..bahkan baik adab pada zhohir itu tanda adab dalam hati".

Maka adalah dikenal seorang itu daripada tiga perkara iaitu :

Kalamnya (Perkataan);

Tasarrufnya (Pekerjaan);

dan Tabiatnya.

Maka diketahui sekelian itu daripada amarahnya(tanda atau alamat seseorang).

Maka jikalau lazim Sidiq (kalamnya, tasarrufnya dan tabiatnya) dan dipilihnya yang Haq dan dimaafkan kesalahan orang lain, maka itu tanda baik batinnya. Maka jikalau tidak sidiq seperti di atas, maka tiadalah baik batinnya itu.

Suatu ketika berkata seorang lelaki bagi Sheikh Ibni Yazid Al-Busthomi RA. :

"Ku lihat engkau pada suatu malam dengan rupa babi". Maka kata Sheikh: "Telah benarlah engkau kerana bahawasanya aku cermin wujudmu. Maka engkau lihat rupa dirimu dalam diriku. Maka engkau sangka bahawasanya engkau itu aku".

Sedang yang sebenarnya lelaki itulah yang mempunyai sifat dan kelakuan babi seperti yang dilihat olehnya.

Ulasan Suluk

Dewasa ini, dalam zaman materialisme ini, manusia sanggup melakukan apa sahaja untuk mencapai peningkatan status diri dan keluarganya. Dengan kuatnya desakan-desakan persekitarannya, mereka sanggup melakukan apa sahaja asalkan tujuan mereka tercapai. Akhirnya lahirlah manusia yang ego dan hipokrit. Malah ada antara mereka yang berkata bahawa ego dan hipokrit memang diperlukan untuk berjaya. Maka mereka sanggup menipu pandangan orang lain dengan rupa dan wajah peribadi mereka yang bersesuian dengan usaha mereka. Mereka hidup dengan berlagak baik dan peramah tapi semuanya adalah muslihat dunia mereka. Mereka boleh menipu manusia yang sama sepertinya tapi mereka tidak dapat menipu orang-orang yang ahli makrifat kerana Ahli Makrifat itu memiliki pandangan Ketuhanan yang mampu menembusi segala sesuatu.

Semoga Allah memberi taufik dan hidayahnya

Tiada daya

Dan

Upaya

Melainkan dengan Allah

Yang

Maha Mengetahui

Lagi

Maha Besar

Mengenal Erti Sahabat Sejati

Pengertian Kalam Hikmat Sheikh Ibni Atho'illah As-Kandari :

Jangan engkau bersahabat dengan orang yang tiada mendirikan akan dikau halnya dan tiada menunjuk akan dikau atas Allah perkataannya; dan bersahabat engkau dengan orang yang ada ia dengan lawannya demikian itu; iaitu orang yang tiada mengetahui ia melainkan Tuhannya dan tiada menunjuk ia melainkan atas suatu yang ubudiyah.

Keterangan Dari Suluk

Seorang hamba Allah yang tujuan hatinya untuk sampai kepada Allah(Salik) di-dalam menjalani kehidupan dunianya ditegah dan dilarang untuk berkawan atau bersahabat dengan golongan manusia yang hal/peribadi dan kelakuannya tidak banyak membantu dalam perjalanan si Salik menuju kepada Yang Haq.

Demikian jugalah dilarang sama sekali bersahabat dengan golongan yang percakapannya semata-mata untuk kepentingan dunia tanpa ada pengajaran dan iktibar yang boleh mendekatkan si Salik kepada akhirat atau Allah.

Dua golongan manusia ini adalah kebanyakan manusia(awam) atau orang alim yang ahli dunia. Tindak-tanduk dan perkataannya hanya berkisar kepada kesenangan, kemewahan, keangkuhan atau sekurang-kurangnya cenderung kepada yang lalai dan jauh daripada beribadat dan mengingati Allah.

Sebaliknya si Salik itu hendaklah berkawan, bergaul, berurusan dan bersahabat dengan mereka yang sibuk dalam mengesahkan dan menyempurnakan amal ibadatnya mengikut yang disyariatkan oleh Allah Taala. Mereka ini sentiasa berusaha untuk memperbaiki dan memperelokkan syariatnya dengan cara menuntut ilmu atau mengajar ilmu akhirat, beramal beribadat, meninggalkan segala perbuatan yang sia-sia dan lalai.

Hati mereka selalu memperhitungkan keredaan Allah dalam setiap urusan dan tindak-tanduknya. Dari kejernihan hati ini terpancarlah pada peribadi dan kelakuannya sifat-sifat yang mulia dan ikhlas yang akan melimpahkan kesannya kepada sesiapa yang mendampinginya dengan hakikat dan kediaman ubudiyah. Pengucapan dan ideanya akan menjadi petunjuk dan pembimbing kepada sesiapa yang hampir dengannya. Manusia beginilah yang mesti dipilih sebarang seorang sahabat.

Berkata lagi Muallif Kitab Hikam

Adalah hemahnya takluk kepada Allah Taala terangkat daripada segala makhluk tiada minta tolong dalam segala hajatnya melainkan kepada Allah Taala dan tiada tawakkal dalam segala pekerjaan melainkan atas Allah Taala dan sesungguhnya telah gugurlah manusia daripada matanya.

Maka tiada memandang ia baginya perbuatan dan tiada menghendaki ia bahagian nafsunya dan adalah dalam segala amalnya berlaku atas yang dikehendaki syarak daripada tiada taksir dan inilah sifat orang yang Arif dan orang yang Muwahid.

Keterangan Dari Suluk

Diperjelaskan lagi ciri-ciri seorang sahabat yang diperlukan oleh seorang Salik di mana dengannya dapat dikenal sifat-sifat dan jiwa seorang Arif-Billah(iaitu mereka yang kenal dengan sebenar-benar kenal dengan Allah) yang juga seorang yang Muwahid yakni orang yang Mentauhidkan Allah dalam AfaalNya , AsmaNya, SifatNya dan ZatNya. Hemah atau azam serta semangatnya hanya tertuju kepada Allah semata-mata.

Padanya semua makhluk adalah lemah dan dhoif walaupun ianya seorang berpangkat, berkuasa waima presiden atau raja. Mereka tidak pernah merayu, mengadu dan meminta pertolongan untuk sebarang hajatnya kepada sesiapa kerana telah diketahui dan dikenal bahawa manusia ini semuanya ditadbir oleh Allah. Tiada

mampu memberi sebarang kesan. Mereka semua adalah sama sepertinya bersifat dengan lemah, fakir, dhoif, hina malah tidak wujud sama sekali sebarang kesan perbuatan mereka kepada penghidupan ini. Sebab itulah orang Arif ini hanya menyerahkan segala urusannya secara bertawakkal kepada Allah dengan tidak memandang kepada amal, usaha, tadbir dan ikhtiarnya. Segala perbuatan dan perkataannya bukanlah didorongkan oleh nafsu syahwat dan keinginan keduniaan.

Tindak tanduknya berlandaskan ilmu syariat Allah yang yakin tanpa campur tangan fikirannya. Dengan itu mereka tidak pernah taksir walau dalam apa jua keadaan. Ini adalah kerana mereka sentiasa berada pada kediaman Ubudiyah disamping hati dan jiwanya mereka sentiasa tenggelam dalam lautan musyahadah dengan Allah dan Allah sentiasa memperelokkan adab syariatnya, thorikatnya dan hakikatnya.

Inilah petunjuk, inilah ciri-ciri dan inilah sifat-sifat yang perlu dilihat oleh si Muslim dalam mencari dan memilih seorang Sahabat. Bukannya yang semata-mata kaya, berpengaruh tetapi jahil dengan Makrifatullah. Jahil tentang Hak Ubudiyah dan Hak Ketuhanan.

Berkata Sayyidi Abdul Salam RA.

Barangsiapa menunjuk ia akan dikau atas dunia[hal keperluan duniawi semata-mata], maka sesunguhnya adalah ia memberi kejahatan akan dikau; dan barangsiapa menunjuk akan dikau atas amal (ibadat untuk akhirat dan sampai kepada Allah) maka sanya itu adalah anugerah kebajikan yang Allah berikan kepada engkau; dan barangsiapa yang menunjuk akan dikau atas Allah (ilmu-ilmu yang menghampirkan faham kepada makrifat dengan Allah) maka adalah ia memberi nasihat kepada engkau.

Keterangan Suluk.

Perhatikan hal sahabat kita. Sekiranya tindak-tanduk serta cita-citanya semata-mata keduniaan maka larilah daripada sahabat yang ahli dunia itu kerana bersahabat dengannya akan menjatuhkan berbagai-bagai musibah dan kesusahan kepadamu (dalam erti kata payah untuk memasuki perjalanan menuju kepada Allah).

Untuk senang dunia dan menumpang kebolehan, kedudukan, atau kekayaan mereka tentu sahaja boleh; dan jika engkau senang bersahabat dengan mereka yang lalai dengan perihal untuk memajukan diri dalam bidang keruhanian, percayalah engkau adalah sama seperti mereka yang tertambat dengan "Hubb-ud-Dunia" (kasih pada dunia hingga lalai kepada akhirat).

Ketahuilah, sekiranya Allah ingin menganugerahkan kebajikan yang "melimpah" kepada engkau maka akan ditemukan engkau dengan seorang sahabat yang "fakeh lagi sufiah"(yang alim dengan ilmu syariat dan mengamalkan ilmu mengikut thoriq yang menjejaki hakikat). Sahabatmu ini sentiasa sudi berkongsikan amal dan ilmunya dengan petunjuk-petunjuk yang benar dan jelas. Syariatnya teguh dan mantap dengan ilmu fekah, Thorik Rasulullah, para sahabat, para Aulia, dan Sholihan yang menjadi ikutannya manakala hakikatnya sentiasa memandang(tersyuhud) pada Keagungan dan Keesaan Allah. Dengan sahabat ini nanti, kamu akan banyak mendapat nasihat dan petunjuk yang lurus.

Kata Abu Hassan RA

Jangan engkau bersahabat dengan orang yang melebihkan akan dikau atasmu. Maka yang demikian itu terlebih sangat jahat dan jangan engkau bersahabat seorang yang melebihkan dikau atas dirinya. Maka yang demikian itu sedikitlah berkekalan dan bersahabatlah engkau dengan orang yang sebabnya menerangkan hati engkau dan musyahadahnya membuka segala yang ghaib.

Keterangan Suluk.

Orang yang suka melebihkan dirinya daripada kamu adalah manusia yang dibungkus dengan sifat-sifat ego dan hipokrit. Mereka amat membahayakan hati dan jiwa kamu. Demikian jugalah sseorang kenalan orang yang merendahkan dirinya dengan keterlaluan adalah manusia yang tidak ikhlas dan suka mengada-ngada. Jarang sekali hubungan anda kekal dengannya kerana sifat rendah dirinya itu adalah semata-mata dibuat-buat dan diada-adakan bukan kerana tawaduk kepada Allah. Akan sampai masanya beliau akan jemu atau memberontak apabila sesuatu yang tersirat di hatinya tidak diperolehi dari engkau. Memang menjadi hukum alam sesuatu yang tidak haq/ikhlas akan hancur bila tiba waktunya.

Sahabat yang perlu dicari ialah apabila bertemu dan berbicara dengannya cahaya mata hatimu akan sejuk bercahaya dengan cahaya akhirat dan makrifat. Pengucapannya adalah butir-butir pengajaran yang luar biasa, berhikmat serta menjejaki dasar syraiat, thoriqat dan hakikat malah ianya berbeza dari yang lain kerana ia mengeluarkan dari sesuatu yang dilihat dan diambil dari alam ghaib yang hanya dapat ditembusi oleh hati yang bersih dan bermakrifat.

Dan kata Syeikh Junaid Al-Bagdadi RA

Apabila dikehendaki oleh Allah pada seorang murid itu kebajikan(baik halnya) maka dijatuhkan bersahabat dengan seorang Sufiah dan ditegahkan bersahabat dengan segala orang yang riya.{buat sesuatu bukan kerana Allah tetapi untuk diri dan nafsunya)

Keterangan Suluk.

Perhatikanlah sahabat yang ada di sekeliling anda. Perhatikan pula kata-kata berhikmat Penghulu Tasauf di atas. Anda akan dapat menilai diri anda. Adakah anda dalam kebajikan Allah atau sebaliknya ?. Lihatlah peribadi dan arah tuju sahabat anda. Di situ ada jawapannya. Di situ terlorong jalan antara jalan-jalan kebajikan yang ada. Bersyukurlah sekiranya anda ditemukan dengan seorang sahabat yang hal-ahwalnya membimbing dan menunjukimu ke arah jalan Allah kerana engkau telah dikurniakan kebajikan yang tidak terhingga.

Kata setengah orang Sufiah

Jangan engkau bersahabat daripada manusia melainkan dengan orang yang tidak bertambah kepadanya dengan kebajikan(mu) dan tiada kurang daripadanya dengan kejahatan(mu) supaya ada demikian itu bagimu dan engkau disisinya bersamaan.

Keterangan Suluk.

Sahabat yang ingin diperihalkan oleh orang sufiah ini adalah seorang mukmin Sholeh yang padanya kebaikan dan kejahatan yang ada pada kita sama sekali tidak mempengaruhinya, malah sama sahaja baginya. Jika nampak ciri-ciri kebaikan yang ada pada kita, dipandangnya sebagai anugerah Allah kepada hambanya dan jika kita membuat sesuatu kesalahan atau dosa, maka dilihatnya sebagai satu iktibar kepadanya.{Pandangannya hanya terarah kepada Fi'li Allah}. Kasih sayangnya tetap bersamaan walaupun kita bersifat baik atau melakukan banyak kesalahan. Sifat inilah yang akan mendidikmu untuk menjadi sepertinya {Ada nur yang menumpahkan cahayanya kepada kita}. Inilah sahabat yang sejati dari golongan mereka yang diberikan cahaya makrifat yang hanya memandang sesuatu itu dari Allah, dengan Allah, kepada Allah dan kerana Allah.

Dan kata Abu Tholib Al-Makki RA

Adalah segala Thoifah( kaum) daripada orang-orang Sufiah itu tiada mengasih(bersahabat) mereka itu melainkan atas orang (yang ada) empat perkara iaitu:

Tiada memberat setengahnya atas setengahnya (sama tengah) iaitu; jikalau memakan sahabatnya sepanjang siang maka tiada berkata sahabat itu kepadanya 'puasalah engkau'. Dan; jikalau puasa sahabat ia sepanjang masa maka tiada berkata sahabat itu kepadanya 'berbukalah engkau'.

Dan jikalau tidur sepanjang malam maka tiada berkata sahabat itu baginya 'berjagalah engkau'. Dan; jikalau sembahyang sepanjang malam maka tiada berkata sahabat itu 'tidurlah engkau akan setengahnya'(malam).

Dan bersamaan segala ahwal(hal atau fiil/kelakuan) sahabat itu kepadanya.

Tiada bertambah kerana puasanya dan sembahyangnya dan tiada kurang kerana berbukanya dan tidurnya

Dan berkata mereka itu lagi;

Apabila bertambah kepadanya sebab amal(yang engkau kerjakan) dan kurang sebab (engkau) meninggalkan amal; maka bercerai(berpisah dengan mereka itu) itu terlebih memberi sejahtera bagi agamanya.(engkau). Dan inilah kebajikan yang berhimpun dalam bersahabat dengan saudara yang Sholeh dan Syeikh(Guru) yang memberi nasihat dan menegahkan akan dikau bersahabat dengan segala orang yang jahat dan segala orang yang ahli ghoflah(lalai) iaitu mereka yang terlebih jahat hal daripadamu.

Keterangan Suluk.

Sahabat itu ialah seorang yang menunjuki bukan seorang yang meneliti hal engkau. Carilah seorang sahabat yang peribadinya dan ilmunya lebih baik darimu yang faham tentang :

hakikat syariat

hakikat thoriqat dan

hakikat makrifat; dan

Larilah dari kawan :

yang jahil(tiada makrifat)

jahil tentang makrifat syariat;

jahil tentang makrifat thoriqat dan;

jahil tentang makrifat hakikat;

yang menjadikan nafsu sebagai ikutannya dan cara hidupnya.

Semoga Allah memberi taufik dan hidayahnya

Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah

Yang

Maha Mengetahui dan Maha Besar

MAKRIFAT, FANA, MAHABBAH

Berkata Sheikh Ibni Atho'illah As-Kandari

Barangsiapa mengenal akan Haq Allah Taala,

nescaya dipandangnya Allah dalam tiap-tiap sesuatu

Terjemahannya oleh Tok Pulau Manis

Barangsiapa mengenal ia akan haq Allah Taala, nescaya dipandangnya akan Allah dalam tiap-tiap sesuatu di mana Allah yang berbuat dan yang memerintah. Maka tidaklah jinak ia pada suatu dan tiadalah liar ia daripada sesuatu kerana telah FANA ia dengan Allah dan jauh daripada tiap-tiap sesuatu selain yang lain daripada Allah.

Keterangan Suluk

Barangsiapa mengenal ia akan haq Allah Taala, nescaya dipandangnya akan Allah dalam tiap-tiap sesuatu di mana Allah yang berbuat dan yang memerintah.

Mengenal akan haq Allah Taala seperti yang tercatat pada Matan di atas dimaksudkan kepada orang-orang yang mempunyai Makrifat. Antara makna Makrifat ialah boleh membezakan di antara yang Yang Haq dan yang Batil. Jadi seseorang yang diangerahkan Allah Taala dengan Nur MakrifatNya akan melihat segala sesuatu yang ada pada dirinya dan sekelilingnya sebagai Tajalli atau penzhohiran pentadbiran (Tauhid Rububiyah) dan Keesaan (Tauhid Uluhiyah) Allah.

Pandangannya pada sesuatu manifestasi menembusi kepada apa yang tersembunyi atau tersirat. Bukan sekadar menilik kepada apa yang zahir dan tersurat sahaja malah jiwa dan batinnya sentiasa tersyuhud kepada memandang akan perbuatan Allah (Af'aal Allah) dengan makna semua yang berlaku pada dirinya dan sekelilingnya adalah dengan Kehendak dan Kekuasaan Allah, tanpa sedikitnya campur tangan dirinya ,manusia atau makhluk Allah.

Jiwa dan ruhnya sentiasa menghadap kepada Alam Malakut yang memperihalkan hikmat dan makna-makna sebenar apa yang berlaku di Alam Syuhadah ini. Malah kadang-kadang melewati Alam Jabarut dan Alam Laahut di mana dikenalnya akan sesuatu itu sebagai cermin untuk melihat Kamalat TuhanNya (Kesempurnaan Zat Allah).

Maka tidaklah jinak ia pada suatu dan tiadalah liar ia daripada sesuatu kerana telah FANA ia dengan Allah dan jauh daripada tiap-tiap sesuatu selain yang lain daripada Allah.

Nikmat dan bala/musibah adalah sama di sisi orang yang Muwahid (orang yang mentauhidkan Allah) ini. Bila mendapat sesuatu nikmat seperti harta yang melimpah atau mampu melakukan ibadat yang banyak dengan mudah, hatinya tidak jinak (cenderung) atau suka kepada nikmat itu. Biasanya seseorang yang kaya dengan harta, ilmu atau amalan akan senang hati dan melihat itu adalah kerana usaha dan kebijaksanaanya. Mereka akan suka dan berlapang dada dengan nikmat-nikmat ini. Tetapi orang yang kenal dengan Allah ini bukan senang atau berlapang dada dengan nikmat-nikmat itu sebaliknya mereka tetap teguh memandang bahawa itu adalah penzhohiran Allah tanpa sedikitpun memandang kepada usahanya atau bersenang hati dengannya.

Demikian juga apabila ditimpa bala atau musibah seperti sakit, susah atau miskin. Hatinya tidak akan liar atau benci kepada kesakitan, kesusahan dan kemiskinan itu. Tiada keluhan, tiada pengaduan kepada manusia malah beliau akan menerimanya sama sahaja seperti kedatangan nikmat-nikmat seperti di atas. Memandang itu adalah qada yang ditetapkan padanya dari azali lagi. Ini adalah kerana mereka telah tenggelam (fana) dalam lautan keesaan (Tauhid) di mana segala sesuatu selain daripada Allah itu akan hancur dan lebur bila dihadapkan kepada Keagungan dan Keesaan Allah.

Mereka ini jauh sekali terpedaya dan tertipu dengan rupa yang zahir kerana mereka kenal akan rupa batin tiap-tiap sesuatu itu. Inilah antara sifat-sifat orang yang kenal dengan Allah.

Dan barangsiapa telah fana dengan Allah,

nescaya ghaiblah ia daripada tiap-tiap sesuatu

Pengertiannya

Dan barangsiapa telah fana ia dengan Allah nescaya ghaiblah (tidak pandang selain daripada Allah) ia daripada tiap-tiap sesuatu. Maka tiada melihat ia akan maujud yang lainnya dan tiada yang mengadakan, melainkan Allah. Maka apabila telah memfanakan ia (Allah) akan engkau daripada engkau [iaitu diri sendiri telah hilang atau fana], maka mengekalkan ia (Allah) akan engkau denganNya (Baqa bilLah).

Dan barangsiapa telah sodiq (benar) fananya, nescaya sodiqlah baqanya dan barangsiapa ada pada Allah binasanya (tenaga, masa dan wang yang digunakan untuk

ibadat), nescaya atas Allah gantinya.

Keterangan Suluk

Di dalam Kitab ArRisalah al-Qusyairiah disebutkan erti fana itu ialah :

"Lenyapnya sifat-sifat basyariah (pancaindera)"

"Maka sesiapa yang telah diliputi Hakikat Ketuhanan sehingga tiada lagi melihat daripada Alam baharu, Alam rupa dan Alam wujud ini, maka dikatakanlah ia telah fana dari Alam Cipta.

Fana bererti hilangnya sifat-sifat buruk (maksiat lahir dan maksiat batin) dan kekalnya sifat-sifat terpuji (mahmudah). Bahawa fana itu ialah lenyapnya segala-galanya, lenyap af'alnya/perbuatannya (fana fil af'al), lenyap sifatnya (fana fis-sifat), lenyap dirinya (fana fiz-Zat)".

Keadaan orang yang fana ini boleh dilihat dari penerangan Abu Yazid Al-Busthomi: “Apabila Allah memfanakan saya dan membawa saya baqa denganNya dan membuka hijab yang mendinding saya dengan Dia, maka saya pun dapat memandangNya dan ketika itu hancur leburlah pancainderaku dan tidak dapat berkata apa-apa. Hijab diriku tersingkap dan saya berada di keadaan itu beberapa lama tanpa pertolongan sebarang panca indera. Kemudian Allah kurniakan saya mata Ketuhanan dan telinga Ketuhanan dan saya dapat dapati segala-galanya adalah di dalam Dia juga."

Orang yang sentiasa melihat dan memandang perbuatan Allah akan dianugerahkan fana sebagai peningkatan maqam kepadanya.

Dan barangsiapa kasih akan Allah,

nescaya tiada melebihkan sesuatu yang lain

Terjemahannya oleh Tok Pulau Manis

Dan barangsiapa mengasih akan Allah, nescaya tiada melebihkan (mengutamakan) atas Allah suatu daripada segala kehendak dan segala syahwatnya (keinginannya).

Keterangan Suluk

Sheikh Junaid Al-Bagdadi pernah berkata tentang fana dan mahabbah ini dengan kata-katanya;

"Seorang itu tidak akan mencapai Cinta kepada Allah (mahabbah) hingga dia memfanakan dirinya. Percakapan orang-orang yang cinta kepada Allah itu pandangan

orang-orang biasa adalah dongeng sahaja."

Jadi setelah melalui Makrifat (Kenal Allah), dan seterusnya Fana barulah seseorang itu boleh memanjat kepada Maqam yang tertinggi di dalam perjalanannya menuju kepada Allah.

Tanda atau sifat-sifat orang yang kasih kepada Allah ini ialah mereka akan sentiasa mengutamakan keredhoan Allah melebihi kehendak dirinya dan manusia lain. Biasanya orang yang telah mengalami FANA akan mampu berbuat begini kerana mereka telah terlepas daripada runtunan hawa nafsu dan rantai syahwat.

Contoh orang yang mahabbah ini ialah apabila berdempak (bertembung) dua perkara/pilihan yang wajib dalam satu masa maka akan ditilik manakah yang lebih disukainnya. Maka akan dipilih apa yang tidak sukainya dengan meninggalkan apa yang disukai. Ini adalah kerana biasanya yang disukai itu datangnya dari kehendak nafsunya.

Contoh orang yang berjaya mencapai maqam Mahabbah ini ialah Wali Allah Rabiatul Adawiyyah yang hidup sezaman dengan Abu Hassan Al-Basri.

Dan inilah (kenal Allah, Fana, Mahabbah) yang telah disebutkan oleh pengarang sebagai alamat sampai kepada segala Maqam yang tinggi dan dengannya akan Sah dan sempurna Haq Ubudiyah dan Haq Uluhiyah (Ketuhanan).

Maka barangsiapa tiada mendapat akan dia (kenal Allah, Fana, Mahabbah) maka sebaiknya JANGAN mendakwa (mengaku) segala Maqaamat itu dan hendaklah mengamalkan ia atas mujahadah dirinya pada barang yang mengesahkan akan dia (kenal Allah, Fana, Mahabbah)dan menyempurnakan dia (kenal Allah, Fana, Mahabbah)

Ulasan Suluk

Antara makna Tasauf ialah meninggalkan dakwa. Untuk itu bagi kita orang-orang yang masih bertatih dan merangkak dengan ilmu ini janganlah mengaku dan mendakwa bahawa kita mengamalkan ilmu tasauf apatah lagi mendakwa kita telah berada di dalam maqam-maqam yang tertentu sebelum mahir dan arif dengan ilmu ini serta beramal dengan adab-adabnya. Banyaklah melakukan riadah dan mujahadah jiwa melalui memperbanyakkan belajar ilmu agama, amalan-amalan sunat dan membuat kebajikan.kepada yang memerlukan. Betulkan hala tuju kita yang semata-mata untuk melaksanakan Haq Kehambaan seperti yang dituntut di atas kehidupan kita yang sementara ini.

Ingatlah akan pesanan seorang Wali Qutub Ibnu Madyan yang pernah berkata :

"Barangsiapa tahqiq dengan Maqam Ubudiyah akan dapat melihat bahawa menilik akan amal itu Riya' menilik halnya itu ain dakwa dan menilik perkataannya itu ain dusta."

Semoga Allah memberi taufik dan hidayahnya

Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah

Yang

Maha Mengetahui

Dan

Maha Besar